dilluns, 10 d’agost de 2009

H T T P

A vegades és més fàcil comptar amb els dits el que no tenim abans del que tenim, doncs es podria dir que a internet succeeix una mica el mateix, es podria dir que es inavitable escriure Google sense tenir en compte la marca registrada, o Wikipedia sense donar-li ningun enllaç, es podria dir que en aquest cas entren els drets d'autor ( ® ™ © ), i en aquest cas voldríem destacar a un element més utilitzat que el mateix Yahoo en les nostres recerques, l'http.

Si observeu l'url d'aquest blog ( la direcció ) podreu veure que abans del vidademon hi apareixen dues barres davant de quatre lletres, el significat d'aquestes quatre consonants són: Hiper Text Transfer Protocol, i és un protocol que cal seguir per a qualsevol url, no ens dóna ninguna informació sobre les nostres recerques anteriors, sinó que ens informa sobre la que fem en el moment.
Una de les seves majors explicacions ens informar-nos sobre la versió de software que utilitza la web, o com hem dit abans l'estat de la pàgina, per exemple:
Hi ha diferents tipus d'http, el que ens indica que hi ha un error és el 404, ( en aquest cas significa que l'url, que incorpora l'http, no s'ha pogut comunicar ), si observem que en la pàgina hi ha un 204 és perquè l'url no conté ningun contingut o si 410 és que ja no està disponible.

Hi ha moltes més maneres d'interpretar l'http, a part de les que hem esmentat abans, si les voleu conéixer cliqueu a aquí.