dissabte, 3 de gener de 2009

El cinema i la seva història


En una pel·lícula el moviment continuo que es veu en la pantalla es una il·lusió. El nostre cervell humà recorda cada imatge una dècima de segon després de que hagi desaparegut, és un efecte dominant persistent de visió. Quan apareixen dues imatges de successió ràpida, la visió fa que la primera s’integri amb la segona, el que sembla reproduir una única imatge en moviment. En el cinema es projecten en la pantalla uns 24 quadres ( imatges estàtiques ) per segon; aquests s’integren, creant una il·lusió d’una imatge continua amb moviment, es a dir, una pel·lícula.

Doncs com he dit abans no sempre el cinema ha sigut igual. El cinema pioner va ser inventat per George Eastman ( 1854- 1932 ) va portar la pel·lícula flexible al mercat el 1889. Un any més tard, William Dickson ( 1860 – 1935 ), ajudant del inventor Thomas Edison, dessarrollà un forma de moure aquesta pel·lícula a través de càmeres i projectors. La primera pel·lícula es va projectar al públic de Paris l’any 1895, les primeres pel·lícules només tenien 16 quadres per segon, el que semblava vacil·lar per la pantalla i no pas reproduir una sola imatge continua.

Doncs bé, per sort ara les pel·lícules han anat millorat, fins arribar al punt en fer veure al públic com un drac es menja a una persona. Actualment fer-ho sense ordinadors seria impossible ja que cap actor voldria ser menjat per un drac inexistent. Moltes pel·lícules utilitzen l’ordinador per generar imatges ( IGC ) per crear efectes diferents. Doncs aquestes estructures a l’ordinador estan formades per una espècies de filferro al qual equival al esquelet del personatge. Després s’agreguen els músculs al esquelet digital, es coloreja i s’afegeixen els detalls.

Punts:
. Per fer una pel·lícula de dibuixos es necessiten 65.000 dibuixos.
. La majoria de filmacions es fan en pel·lícules de 35 mm, però les que es projecten a L’IMAX estan grabades en 70 mm, en el que els quadres són deu cops més grans del normal. . La primera pel·lícula amb so es deia el cantant de Jazz.