dimecres, 11 de febrer de 2009

Tenim un projecte en mans...

Uns quants del Lluís de Requessens tenim un projecte en mans. Es tracta d'una revista virtual en què apereixeran articles de nens del Bernat, del Lluís, del ST.Miquel...
La revista s'anomenarà Llapis i Goma, i publiquerem la revista, el més provable, a travès del vida de món.
Com deia abans només és un projecte, al qual potser que no tingui ninguna finalitat de creació, és a dir, que no es pot fer.
Si tu vols col·laborar en aquesta revista envia el teu article a : Paumolins1@hotmail.com, esperem que el teu article d'unes duescentes paraules ompli el nostre projecte. Pots parlar sobre el que passi a la teva classe, però no tractis temes amorossos! Gràcies.

Propaganda: Els misteris de l’Àlex, un bon blog!!