dilluns, 17 de novembre de 2008

El pla de bolonya

Avui m'agradaria parlar sobre un tema als quals ens "inplica" a nosaltres, els estudiants. Ho poso entre parèntesis ja que és un dels temes principlals de la última vaga del lluís a la qual no varem poder participar.

El Pla Bolonya és com es coneix popularment l'Espai Europeu d'Educació Superior, que es va començar a gestar a Bolonya l'any 1999 i ha d'estar aplicat a totes les universitats europees l'any 2010, tot i que ja comença a aplicar-se a molts llocs.

Que suposa?

L'EEES suposa moltes coses:
1-Les llicenciatures i les diplomatures s'unifiquen en una sola nomenclatura que és diu grau, amb el que s'obté el títol de graduat.Posteriorment hi ha un postgrau o màster per especialitzar-se. En acabar-lo si es vol es pot accedir al doctorat.

2-S'aplica un nou model de crèdits anomenat ECTS (European Credit Transfer System). Actualment un crèdit universitari equival a 60 hores de classe, tant si hi vas com si no. Amb l'ECTS, un crèdit equival al nombre d'hores que l'estudiant dedica a aquella assignatura comptant feina a casa, assistència a classe, treballs, pràctiques, seminaris i els propis exàmens. Per norma general, 60 crèdits equivalen a la feina feta en un curs acadèmic, 30 la feta en un semestre i 20 la feta en un trimestre.A més, Bolonya aposta per una evaluació continuada enlloc de per l'evaluació única que es fa ara majoritàriament.

3-Estableix que l'oferta de les universitats en carreres i els seus continguts han d'anara enfocades cap a les demandes del mercat de treball i suprimir aquelles que no siguin rentables.

Ara ja pots opinar